Köpvillkor

1.  Företagsinformation

ConfidentLiving.se ingår i Kitchentime Group, organisationsnummer 556826-1357.
Kontorsadress: Bredgränd 8, 753 20 Uppsala.

2. Tillämplighet

Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Confident Living. För företagskunder gäller Köplagen. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

3. Beställning

När du registrerat en order hos Confident Living och Confident Living accepterat ordern träffas ett avtal mellan dig och Confident Living. Orderbekräftelse skickas till den e-postadress du registrerat. För det fall beställaren är under 18 år måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Confident Living lider ekonomisk skada, polisanmäls. Personuppgifter hanteras enligt bestämmelserna i GDPR, läs mer under vår integritetspolicy..

Confident Living förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris, p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, eller p.g.a. ett felaktigt pris har Confident Living rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Confident Living skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt. Värdekoder kan ej kombineras med varandra.

3. Betalning

Moms ingår i alla priser. Alla våra betalningar hanteras av Klarna. Inga avgifter tillkommer för något betalsätt. Som kund kan du betala med kort, direktbetalning samt mot faktura och som privatkund kan betalning även göras mot avbetalning. Betalningstid för faktura är 14 dagar och från och med det datum då varorna skickas från Confident Living. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift på 60,00 kr samt dröjsmålsränta om 25,5%. Har du inte handlat med Klarna tidigare kommer det vid köpet att göras en mikroupplysning för att vi skall kontrollera din kreditvärdighet. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS och innehar SSL-certifikat.

4. Leverans

Beställningar behandlas och levereras så snabbt som möjligt av Confident Living. För transport anlitas PostNord Logistics AB, Best Transport AB samt Instabox AB. I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Confident Livings köpevillkor. Företagskunders beställningar erbjuder vi företagsanpassade leveranssätt.

Confident Living erbjuder fri frakt med PostNord och Instabox på beställningar över 150 kr samt fri premiumfrakt med Best på beställningar över 1299 kr.

På ConfidentLiving.se är det enbart möjligt att beställa och få levererat inom Sverige. För beställningar till Norge, se ConfidentLiving.no.

5. Outlöst försändelse

För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Confident Living, debiteras en avgift om 199kr för Confident Livings kostnader i samband med returhantering och frakt. Vid upprepade försök att leverera ut paket till kund debiteras avgiften en gång per outlöst försändelse.

6. Reklamationer

Det är lämpligt att kunden kontrollerar leveransen vid ankomst för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Confident Livings reklamationsavdelning på telefon 012-377 00 00 eller via kontaktformulär, och uppge ordernummer samt orsak till reklamationen. Därefter träffas överenskommelse för hur retur och ersättning ska hanteras. Vid godkänd reklamation bekostar Confident Living frakten. Konsumenten har 3 års reklamationsrätt. Reklamation av skador som uppstått i transporten (transportskador) måste anmälas till vår kundservice inom skälig tid.

7. Ångerrätt

Privatkunder har rätt att ångra köpet inom 30 dagar. I det fall varan är använd och inte längre i oförändrat skick kan avdrag på återbetalningen göras på mellan 15-80%. Om varan p.g.a. felaktig användning förlorat sin avsedda funktion sker inte någon återbetalning. För full återbetalning ska varan kunna säljas som ny och varan och dess originalförpackning ska återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall ångerformuläret fyllas i via kontaktformulär på ConfidentLiving.se. Returfrakten bekostas av kunden. Konsumenten har ansvar för varan vid eventuell returtransport. Om varan försvinner vid returtransporten eller skadas under densamma är det konsumenten som bär ansvar för detta och Confident Living har rätt att vägra återbetalning. I fall av återbetalning, betalas pengarna inom 14 dagar från den dag då Confident Living mottagit meddelandet. Konsumenten kan dock få vänta tills dess att varan har kommit åter eller tills konsumenten har lämnat bevis på att varan återsänts. Ifall av frågor kan kunden kontakta Confident Livings kundservice via kontaktformulär.

I de fall produkten är specialtillverkad för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Ångerrätt gäller ej för företagskunder.

8. Avbeställning

Avbeställning av produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig. Konsumenten har rätt att avbeställa fram tills dess att konsumenten mottagit varan alternativt ankommit till ombud. Dock kan Confident Living ta ut en skälig avgift för detta. Ifall avbeställning sker efter varan lämnat vårt lager krävs en avgift på 199 SEK. Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Confident Living.

9. Äganderättsförbehåll

Alla varor förblir Confident Livings egendom tills dess full betalning erlagts.

10. Ansvar för fel

Confident Living ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Confident Living bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatiblilitet, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

11. Force Majeure

Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Confident Livings kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Confident Living befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

12. Tvist

Konsument: Tvist i anledning av detta avtal prövas av Stockholms tingsrätt som första instans. Svensk lag ska tillämpas.

Företagskund: Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljedom administrerat vid Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). Överstiger inte tvisteföremålets värde hundra gånger det vid tiden för påkallande av skiljeförfarande gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (”Beloppsgränsen”), ska SCC:s Regler för Förenklat Skiljeförfarande tillämpas. Överstiger tvisteföremålets värde Beloppsgränsen, ska Skiljedomsregler för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut tillämpas. Uppgår tvisteföremålets värde till ett belopp mellan Beloppsgränsen och 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av en skiljeman. Överstiger tvisteföremålets värde 10 000 000 kr ska skiljenämnden bestå av tre skiljemän. Tvisteföremålets värde omfattar kärandens yrkande i påkallelseskriften samt eventuella genkäromål i svarandens yttrande över påkallelseskriften. Svensk lag ska tillämpas. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm.

Confident Living följer alltid Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.