Skadade varor

Produktionsskada eller fraktskada?

Vi beklagar så hemskt mycket att du råkat ut för en produktionsskada eller fraktskada! Vi kommer göra vårt yttersta för att hantera detta på bästa möjliga sätt. Du är i goda händer och vi ser fram emot att hjälpa dig. Kom ihåg att frakt- och produktionsskador alltid måste anmälas till oss omedelbart. Gör du inte detta i tid riskerar du att inte få ersättning för skadorna som uppstått.

Om du har du råkat ut för en fraktskada ska skadan noteras i speditörens och din fraktsedelsamt nedan steg följas. Du måste vara mycket tydlig med att påpeka att varan är transportskadad mot speditören vid leverans. Har detta inte skett skall du ringa speditören, antingen chauffören eller fraktbolaget, så snart som möjligt efter leveransen. Detta ska göras innan den reklameras till oss. Oavsett transportskada skall emballaget alltid sparas för att godkänd reklamation skall kunna ske mot Confident Living, detta gäller även eventuell fraktpall som varorna kom med.

För att kunna reklamera produktionsskador och fraktskador behöver du återkomma till oss med högupplösta bilder på den skadade varan, bilder på det eventuellt skadade yttre och inre emballaget, samt en tydlig felbeskrivning i punktform. Detta skall göras inom 7 dagar från det att varan mottogs på leveransadressen. Vi har alltid som målsättning att återkomma till dig med ett lösningsförslag inom en arbetsdag från att vi mottagit din skadeanmälan. Skicka informationen till oss på mailadressen info@confidentliving.se.

 

Vad händer sen?

Eftersom vi säljer förhållandevis stora & komplexa varor är vi oftast flexibla för att finna lösningar. Antingen erbjuder vi dig ersättningsdelar eller en helt ny produkt beroende på hur skadorna kan åtgärdas, alternativt att vi föreslår ett avdrag på din beställning som direkt återbetalas till ditt konto eller dras av på din faktura. För oss är det viktigt att vi finner en lösning som passar just dig. Viktigt är då därför att ni följer ovan nämnda steg för att ha rätt till ersättning.

Vad händer om varan ska ersättas?

Om din beställda vara på grund av en frakt- eller produktionsskada ska ersättas kan det komma att den behövs skickas tillbaka i retur till oss. Returfrakten måste alltid bokas i samråd med vår kundtjänst då vi annars inte kan ansvara för returfrakten. Vi behöver då nedanstående information för att kunna hjälpa dig med detta. Informationen skickas in till oss på info@confidentliving.se.

 

Fullständigt namn på beställaren

Ordernummer

Antal produkter som returneras

Produktnamn på varor som returneras

Totalt antal kollin

Uppskattad vikt (kg) för varje kolli

Längd x bredd x höjd (m) för varje kolli

Info om ev. ytterligare emballage behövs

Felbeskrivning i punktform

 

Vid misstänkta fraktskador skall du även ange om skadan är noterad i din och/eller speditörens fraktsedel.