Inspiration

Så här fungerar IP-klassning

30 maj 2017

lampa

IP Klass för armaturer

Vi brukar få frågor om vad IP-klasser är för något och vilken klassifcering man bör ha för olika armaturer. All elektroteknisk utrustning har en kapsling vars klassificering anges i form av en tvåsiffrig IP-kod (Ingress Protection eller International Protection Marking). Denna kod visar på armaturens kapacitet att motstå intrång av vatten, fukt, damm, och andra inträngande föremål. Mer om dessa dessa koder framgår längre ner på sidan. 

Innan en armatur börjar säljas på marknaden så genomgår den ett antal tester för att se om den uppyller de krav som ställs. När du köper en lampa se då till att veta dess IP-klass för att veta om den tål att exempelvis stå utomhus eller i badrum, den riskerar annars att gå sönder. Nordlux är ett exempel ett varumärke som är väldigt duktiga på den teknologiska utvecklingen och som alltid försöker att leverera säker och funktionell belysning. 


Tvåsiffrig IP-kod (sk. IP-klass)

Koden består av IP följt av två siffror. Den första siffran visar skyddsgraden mot fasta föremål såsom damm och grus. Den andra siffran visar skyddsgraden mot vatten och fukt. Ju högre siffran är desto mer tålighet mot fukt, damm och vatten en lampa har.
Nedan kan du se exempel på IP-klasser för olika sorters armaturer: 


IP20
Om du har nyfikna småbarn hemma som tycker om att leka med sladdar och eluttag så ska denna inomhusinterör med IP klass 20, endast skydda mot elektriska stötar. 


IP23 Regnsäker
IP23 = sprutsäker ± 60° skyddar mot vatten som kommer ovanifrån. 


IP44 Sköljtät
Denna IP klass gör inte belysningen vattentät, men den har ett system som hindrar vatten att komma i kontakt med de elektriska delarna. 


IP54/55 Damm- och Spolsäker
IP klasss 54/55 betyder att skadliga mängder inte kan ta sig in på elektriska delar så att isolationsfel kan uppstå. Denna har testas i dammkammare. 


IP66 Dammtät och spolsäker
Detta är den högsta täthetsklassen för objekt/damm. 


IP67 Damm- och Vattentät 
Denna har samma täthetsförmåga som IP66. Det som skiljer dessa två klassar är att IP76 ska kunna hållas vattentät i 30 min. på 1 m djup. 


IP68 Under Vatten
Perfekt för undervatttensbelysning och är absolut vattentät. Simbassänger och invändiga tankbelysningar är typiska användingsområden för just denna typ av IP Klass. 


IP-klass för armaturer i våtutrymmen

I våtutrymmen såsom badrum så finns det något som heter IP-zoner. Om man vill använda en vattenarmatur så måste man ta hänsyn till dessa fyra zoner då de alla är uppdelade i olika fuktighetsgrader. 

ip-klass


Zon 0
Den invändiga delen av badkaret, kräver en armatur i klass IP 67, alltså helt vattentät. 


Zon 1
Bad, och duschkarets ovandel, ca 60 cm från duschuvud kräver en IP 44. 


Zon 2
Denna zon inkluderar 60 cm för området utanför bad- och duschkaret & 60 cm över vattenarmatur. Badrumsbelysning 1,5 m över golv, ska ha IP klass 21, i andra fall IP 24. 


Zon 3
Utanför zon 2, upp till 2,4 m kräver IP 21. 


Zon X
För armaturer minst 225 cm över golv kräver en IP klass 20.