Dan Isaac Wallin

Dan Isaac Wallin

Fotografen Dan Isaac Wallin (född 1977) är utbildad bildjournalist på Biskops-Arnö och har i sitt fria arbete en förkärlek för Polaroid. Han behandlar och misshandlar Polaroidfilmen med varsamma händer under framkallningen tills han får fram det mjuka och sagolika uttryck som kommit att känneteckna hans arbeten. Färgerna och uttrycken ändras med årstiderna och bakom de vackra motiven vilar ett allvar och en poetisk finkänslighet. Hanns kollektioner visar främst bilder från den svenska landsbygden.