Nemox

Nemox tillverkar köksmaskiner med speciellt fokus på glassmaskiner. Utbudet av produkter från Nemox, som också innefattar kaffekvarnar, håller hög kvalitet både när det gäller funktion och form, och stor tonvikt läggs även på användarvänlighet. Det italienska företaget grundades 1986 och Nemox hushållsmaskiner finns idag i hem i stora delar av världen.

Nemox