Anibal Jagger

Anibal Jagger

Anibal Jagger - En trigger happy konstnär och svår att klassificera. Profilerande och tvärvetenskaplig. Teckningsälskare som är generös med utopier men grälsjuk med medelmåttighet. Anibal är en konstnär som föredrar att kallas: kreativ hantverkare.