Classic Textile of Sweden

Classic Textile of Sweden

Classic Textile of Sweden är en del av Wasa Ecotextil som grundades 2011. Sedan start har Classic Textile of Sweden tagit fram produkter av hög kvalitet till rätt priser samtidigt som produktionen håller så lite negativ påverkan på miljö och människor som möjligt. Classic Textile of Sweden har ett nära samarbete med en fabrik i södra Indien som dom ständigt jobbar tillsammans med för att utveckla och förbättra tillverkningsmetoderna miljömässigt. Classic Textile of Sweden vill vara en del av den hållbara utvecklingen för både miljö och människor och frågar ständigt sig själva vad dom kan göra bättre, utan att dra ner på kvalitet och design.