&tradition

&tradition är ett danskt designföretag som bildades 2010 med den grundläggande principen om tradition knutet till innovation. Ett unikt sortiment av möbler och belysning som sträcker sig från 1930-talet fram till idag och innehåller formgivning av internationellt erkända designers.

Martin Kornbek Hansen som är grundare till &tradition förklarar att alla sina formgivare har en unik vision och deras design har kapacitet att nå ut till människor i sitt vardagliga liv. Formgivarna driver tillverkningstekniken framåt och använder materialen innovativt.

Trots att grunden av designen ligger i det nordiska arvet så handplockas formgivare och produktionsplatser internationellt och över olika tidsåldrar. Genom det kan &tradition omforma, omdefiniera och uppfinna material, tekniker och fomer för att nå en unik position på den internationella designscenen.