We Do Wood

We Do Wood

We Do Wood står för dansk kvalitetsdesign och bygger på visionen att framstående design och strikta hållbarhetsprinciper bör gå hand i hand. När de producerar möbler är det viktigt att design, kvalitet och värderingar går hand i hand. Möblerna genomsyras av hantverksmässig design där funktionaliteten är nyckeln, och att produkten måste kunna passa väl in i människors vardag. We Do Wood tror på möbler som skapas med respekt för miljön hela vägen igenom. För dem är hållbarhet mycket mer än stil, material och produktion. We Do Wood ser inte begreppet hållbarhet som en övergående fas, dem ser det som deras stiftelse. Varför bambu? Bambu är ett hållbart och miljöriktigt material som lever upp till de etiska krav de ställer på deras möbler. Bambu är världens snabbast växande vintergröna. Bambu växer utan insekticider, oorganiska gödselmedel eller växtgifter. Därför påverkas inte det naturliga djur-och växtlivet av odlingen. Bambu återcirkulerar stora mängder CO2 och producerar 35 procent mer syre än andra växter i samma regioner och på så sätt bidrar till rengöring av klimatet medan det växer.